Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

مشارکت در پروژه

سابقه همکاری این شرکت با شرکت های تجاری بزرگ و همکاران تجاری اعم از تامین کنندگان، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران، پیمانکاران دولتی و خصوصی دیگر، از قدمت و اعتبار خاصی برخوردار است.

در این بخش عمده تمرکز شرکت بر حداکثر شفاف سازی و ساده سازی موضوعات در ابتدای همکاری ها و عمل به تعهدات متقابل در امتداد همکاری قرار می گیرد. معتقدیم با همه اجزای بازار می تواند در عین رقابت همکاری های نزدیک داشت و حوزه ها و پروژه های مختلف می تواند با تعریف نقش ها و سهم ها و تعیین جایگاه ها می تواند به انجام پروژه های مشترک موفق آمیز منجر شود.

اهم روش های اصلی برای همکاری به شرح زیر است:

همکاری در قالب تامین کننده-تولید کننده و پیمانکار

در این روش، یکی از طرفین نسبت به ارائه راه حل و قیمت اقدام می کند  و طبیعتا شرایط پرداخت و زمان و هزینه ها و سایر شرایط را در قالب تولیدکننده یا تامین کننده به شرکت که پیمانکار پیشنهاد دهنده به کارفرمای اصلی است ارائه می دهد.

شرکت پس از بررسی پیشنهادها و نهایی سازی فنی آن و اخذ قیمت های نهایی از طرف اول، نسبت به شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به کارفرمایان اقدام می نماید.

نکته خیلی مهم در این نوع همکاری، وفاداری طرفین به پیشنهادات پیش از مناقصه و پیش از نهایی شدن پروژه، در بازه زمانی پس از آن است. با توجه به نوع فرآیند بازاریابی پروژه که فرآیندی طولانی و زمان بر است، حفظ شرایط پیشنهادی مربوطه از سوی تامین کننده- تولید کننده از یک سو و تعهد پیمانکار به تامین کالا پس از عبور از مراحل بازاریابی از دیگر سو و انجام به موقع تعهدات طرفین در اجرای فرآیند تامین می تواند باعث همکاری های بلند مدت باشد.

همکاری در قالب واگذاری کامل (Back To Back)

یکی از مدل های نسبتا موفق همکاری، واگذاری کامل است. این مدل عموما در همکاری نیک آفرین با شرکت های MC, GC دولتی مورد استفاده است. به جهت ویژگی ها و امتیازآوری های مربوط به دسته از شرکت ها، همچنین به جهت نوع محدویت های قانونی آنها برای اجرای مشارکت ها، عموما از این روش همکاری استفاده می شود.

در این روش، پس از عقد قرارداد با کارفرمای اصلی، کلیه مسوولیت ها و نقش های اجرایی و سرمایه ای و فنی پروژه و نیز کلیه هزینه ها و ریسک ها، به شرکت واگذار شده و نسبتی از قرارداد به عنوان بالاسری به شرکت منعقد کننده قرارداد تعلق می گیرد.

شرکت آمادگی دارد بنا به شرایط و نیاز، در هر دو نقش موجود در این مدل همکاری نماید.

همکاری در قالب مشارکت در سود و زیان پروژه ها

با توجه به شرایط پروژه ها و امکان تعریف نقش های مکمل، تشکیل کنسرسیوم های رسمی و غیررسمی برای شرکت در پروژه ها یکی از ابزارها و امکانات همکاری با این شرکت می باشد.

در صورتیکه برای حضور در یک پروژه، نیازمند یک شریک امین، معتبر و کارآمد هستید، می توانید در این زمینه روی نیک آفرین حساب کنید.

در اجرای این مدل، اهمیت تعریف و وزن دهی نقش ها قبل از ورود به پروژه بسیار مهم است. البته توافق در این زمینه عمدتا می بایست در مسیر تکمیل امکانات و حضور قوی تر در پروژه است. در بین نقش های مختلف که در جدول زیر دیده می شود، تعیین قطعی مدیریت اجرای پروژه، به جهت تنوع سبک و سیاق اجرایی بین شرکت ها، بسیار حائز اهمیت است، چرا که در صورتیکه این نقش به طور کامل به یکی از طرفین واگذار نگردد، انگاه در فرآیند اجرای پروژه اختلافات بروز کرده و همکاری بلند مدت را به مخاطره خواهد انداخت.

همچنین تعیین مکانیزم هایی برای دادن پنالتی به طرف های درگیر که نقش خود را به درستی ایفا نمی کنند ضرورتی انکار ناپذیر می نماید.

اهم نقش هایی که می بایست در یک همکاری مشارکتی تعریف روشنی از آن صورت پذیرد به شرح زیر است:

  • تهیه پیشنهاد فنی و بازرگانی برای کارفرمای اصلی
  • عقد قراردادد با کارفرمای اصلی
  • ارائه تضامین مرتبط
  • نظارت بر اجرای پروژه و اجرای کنترل پروژه و تنظیم مکاتبات با کارفرمای اصلی
  • مدیریت پروژه
  • تامین سرمایه و تقبل ریسک های احتمالی هرگونه تغییر در قیمت تمام شده پروژه
  • تامین کالا
  • طراحی، اجرا و خدمات و تحقق تعهدات

همکاری در قالب واگذاری کامل زیر سیستم ها (Subsystem Back to Back)

این قالب در پروژه هایی مورد استفاده است که شامل چندین زیر سیستم عملیاتی مختلف است و یک شرکت راهبر بخش های مختلف پروژه را بر اساس پیشنهاد شرکت های مختلف تنظیم و عملیاتی می نماید.

در اجرای این نوع از همکاری، شرکت منعقد کننده قرارداد با تعدادی از شرکت ها، رابطه Back to Back قراردادی خواهد داشت و می تواند در این خصوص منابع مالی وارده را بنابراین که کدامیک از بخش های پروژه پیشرفت داشته و باعث تولید منابع شده است، توزیع نماید.