Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

ماموریت ما

نیک آفرین یک هلدینگ فناور است. یک اکوسیستم اقتصادی پویا برای حرکت رو به رشد و پوینده و زاینده اقتصاد دانش محور و فناورانه.  اکنون با توجه به آنچه را که می توانیم از رویاهایمان به واقعیت تبدیل کنیم و ماموریت خود را به این شکل تعیین می کنیم.

  • تمرکز ویژه بر سازمان پروژه محور، در مسیر اجرای پروژه های فناور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بخش جریان ضعیف و تلکام از پروژه های عمرانی
  • حرکت در مسیر گسترش کسب و کارهای دانش بنیان و فناور اقماری با تکیه بر تکمیل زنجیره ارزش در بازارهای موجود
  • حمایت مادی و معنوی از ایده های نو در حوزه های دانش بنیان با تکیه بر تکمیل راه حل ها و در مسیر استراتژی های بازار تعریف شده
  • اهتمام به مسوولیت اجتماعی و امور عام المنفعه به ویژه در حوزه حمایت از کارآفرینی و ایجاد درآمدهای پایدار در جامعه، با اولویت بهبود و پاسداشت محیط زیست