Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

اگر می خواهید، با یک نگرش جامع و بر اساس استانداردهای تخصصی ویژه سازمان خود، نسبت به طراحی زیرسیستم های مورد نیاز در بخش تلکام و جریان ضعیف اقدام کنید، تیم های طراحی و مشاوره شرکت می توانند با در اختیار داشتن دانش فنی-مهندسی لازم و بهره برداری از تجربیات دو دهه فعالیت شرکت، به شما در شکل گیری یک طرح جامع خدمت رسانی نمایند. راه حل های ویژه سازمانی می تواند با توجه به نیازهای ویژه شما، به طور اختصاصی مورد استفاده قرار گیرد.

در این حوزه فرآیند ارزیابی اولیه تا تهیه پیشنهادات فنی و مهندسی، ارائه طرح مهندسی و نسخه های مختلف مستندات در قالب طرح تفضیلی اولیه ناشی از متره و برآورد(FI) ، تهیه نقشه های اجرایی (FC) ، تولید مستندات بر مبنای شرایط اجرا شده (Mark-up) و در نهایت نقشه های چون ساخت (As Built) و فاینال بوک (Final Book) از جمله خدمات اولیه و معمول شرکت ما می باشند که بسته به شرایط هر پروژه و ابعاد آن قابل تطبیق و اجرایی می باشند.

تیم کارشناسان فنی و اجرایی شرکت ما تجربه طراحی، مشاوره، مستندسازی، تولید اسناد مناقصه، متره و برآورد پروژه های مختلف در مقیاس های متفاوت در حوزه سیستمهای ELV و ICT را برای کارفرمایان مختلف طی سالیان گذشته دارا بوده و در نمونه های مختلفی از پروژه های ملی، صنعتی و اجرائی خدمات طراحی، مشاوره مهندسی و مستندسازی را انجام داده اند.
در این زمینه تیم فنی و مهندسی ما قابلیت و تجربه مشارکت در هر دو سوی مناقصات مختلف در نقش مشاور از سمت کارفرما و یا تیم مهندسی از سمت پیمانکاری را داراست. همچنین آشنایی کامل با استانداردهای فنی و مهندسی حوزه سیستم هایELV و ICT و کاربرد این اصول در فرآیندهای طراحی و مهندسی نیز از جمله نقاط قوت مهم و تاثیرگذار تیم مهندسی این شرکت می باشد.

نگرش جامع تیم فنی ما به هر پروژه در حوزه های کاری مربوطه نشانگر اهمیت عمل به فرآیندهای فنی و مهندسی بر مبنای پروتکل های اجرایی استاندارد و تلاش برای حفظ کیفیت اجرایی در مراحل آتی می باشد. این دیدگاه امروزه در شرکت های فنی و مهندسی به ندرت مورد توجه قرار می گیرد، لذا تلاش ما در طراحی اولیه هر پروژه یا ارائه خدمات مشاوره ای در هر جبهه کاری در حقیقت ارائه طراحی بهینه، رعایت اصول مهندسی و استانداردها و تامین مستندات کاربردی و اجرائی مناسب در هر پروژه می باشد. ارائه خدمات مختلف فنی و مهندسی، مشاوره، تهیه مستندات و کلیه موارد Engineering (E) در حوزه تخصصی ماست؛ لذا امید که در این راه، مشارکت کارفرمایان و همکاران مختلف را نیز جهت همکاری مناسب جلب نمائیم. در این حوزه پتانسیل های لازم در قالب همکاری با سناریوهای مختلف قابل تعریف می باشد.