Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

بهترین و قوی ترین تجهیزات جهان، در صورتیکه با استفاده از نیروهای متخصص و بر اساس استانداردهای فنی صحیح و با رعایت دستورالعمل های ایمنی و بهداشت محیطی نصب و راه اندازی نگردد، در واقع بدون استفاده باقی مانده است.

اگرچه سرمایه گذاری ها در این بخش، ارزش نسبی پایینی دارد، اما اهمیت ویژه این بخش بسیار حیاتی و کلیدی بوده و لازمه رسیدن به اهداف طراحی، اجرای صحیح فرآیندهای نصب و راه اندازی و در نهایت یکپارچه سازی زیرسیستم ها برای اجرای سناریوهای پیچیده فنی می باشد.

تیم های فنی، اجرایی و کنترل پروژه ما، یک امکان کامل و قابل اعتماد برای اجرای این مهم بوده و همواره در خدمت مشتریان می باشند. در این حوزه، تخصص، تجربه، مدیریت مناسب، استفاده از دانش کاربردی و الزام به رعایت استانداردهای اجرایی مهمترین نکات کلیدی هستند که همواره بدان پای بند هستیم.

فرآیندهای آماده سازی سایتهای اجرائی، تامین مقدمات نصب وراه اندازی، انتخاب تیم مناسب، تامین ابزار و امکانات ضروری شروع به کار، تجهیز کارگاه، تولید مستندات و نقشه های اجرائی، تعامل با کارفرما و سایر پیمانکاران فعال در هر پروژه، تهیه گزارشات هفتگی، ماهانه و جامع نهایی، پیش راه اندازی pre-commissioning ، راه اندازی commissioning ، رفع دیفکتها، تحویل موقت و در نهایت رساندن پروژه به مرحله نهایی راه اندازی و تحویل از جمله کلیات اجرایی در SLA تعریف شده نصب و راه اندازی تیم نیک آفرین می باشد.

زیر سیستمهای فعال ELV و ICT قابل اجرا توسط تیم نصب و راه اندازی ما در حالت کلی شامل موارد ذیل می باشند :

 • CCTV سیستم نظارت تصویری
 • Access Control کنترل دسترسی
 • F&G اعلام و اطفاء حریق
 • Perimeter Security / PIDS حفاظت پیرامونی
 • VOIP/Paging/ Intercom/PABX سیستمهای صوتی، مخابراتی، پیجینگ
 • Radio Link لینک رادیوئی
 • LAN/WAN شبکه های کامپیوتری
 • BMS مدیریت و کنترل ساختمان
 • IVMS مدیریت هوشمند زیرسیستمها
 • IPTV / Video Wall سیستمهای نمایشگر
 • Lighting نورپردازی و کنترل روشنائی
 • HVAC کنترل تهویه و هوادهی

همچنین خدمات همه حوزه های نرم افزاری Software، سخت افزاری Hardware، یکپارچه سازی Integration ، تطبیق زیر سیستمها Sub System Matching، بهینه سازی و به روز رسانی سیستمهای قدیمی Upgrading ، توسعه سیستمهای موجود System Development نیز توسط متخصصان اجرائی نصب و راه اندازی ما قابل ارائه می باشند.