Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

با توجه به اهمیت کارکرد برخط سیستم های ELV، فرآیندهای نگهداری و خدمات پس از فروش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و لازم است برای دریافت خدمات بهینه در این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرد. یکی از بخش های مهم فعالیت این شرکت ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش مناسب و به موقع است.

مهمترین بخش پس از نصب و راه اندازی هر سیستم صنعتی، مسکونی، خدماتی و حتی اجرائی ضرورتاٌ حفظ شرایط نرمال اولیه آن و رفع عیوب احتمالی، مشکلات عملیاتی و موانعی است که در مسیر ادامه فعالیت آن ممکن است ایجاد گردد. در سیستمها و راهکارهای قابل ارائه توسط تیم ما کلیه استانداردهای نصب و راه اندازی رعایت می گردند ولی ادامه فعالیت این سیستمها مستلزم رعایت کلیه پروتکلهای تعمیر و نگهداریmaintenance می باشد.

در این فرآیند پشتیبانی و تعمیر و نگهداری ضرورتا می بایست تعریف دوره های مشخص ارزیابی سیستم ، روالهای کاری، معیارها و مشخصات صحت عملکرد سیستم، فرمها و مستندات بازرسی سیستم، تامین اقلام یدکی، ابزار و نفرات متخصص مناسب مدنظر قرار گیرند. تیم فنی و پشتیبانی ما در این حوزه تجربیات ارزنده ای داشته و نمونه های مختلف پروژه های اجرائی را نیز پشتیبانی می نماید.

واحد نگهداری و تعمیرات در شرکت هایی که به دنبال رسیدن به تعالی هستند با چالش های بسیاری مواجه می شوند. اولین قدم در ساختن یک برنامه مدیریت نگهداری و تعمیرات موفق شناسایی و اولویت بندی حوزه های کلیدی است که باید در ابتدا این مسیر مورد توجه قرار گیرند.

این چالش ها مستقیما بر روی بهره وری و راندمان نگهداری و تعمیرات و در نتیجه اهداف کلان شرکت ها اثر منفی می گذارند. این اثر منفی در شرکت های تولیدی بیش از 50 میلیارد دلار در سال فقط به دلیل توقف های برنامه ریزی نشده است.

نظر به مقدمات فوق، فرآیند تعمیر و نگهداری و پشتیبانی قابل تعریف در شرکت ما به شرح ذیل قابل برنامه ریزی است.

از طرفی اولویت های سطح کلان یک شرکت تعیین کننده اهداف برنامه مدیریت نگهداری و تعمیرات است. انواع مختلفی از سطوح نگهداری و تعمیرات وجود دارد که عبارت است از:

  1. نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده Planned Maintenance
  2. نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM Preventive Maintenance
  3. نگهداری و تعمیرات اصلاحی CM Corrective Maintenance
  4. نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM Reliability Centered Maintenance
  5. نگهداری و تعمیرات پیش بینانه (پیشگویانه) Predictive Maintenance (CM)
  6. نگهداری و تعمیرات اضطراری EM Emergency Maintenance

تقریباً تمامی فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات، چه پیشگیرانه، چه پیش بینانه و چه اضطراری در این چرخه قابل مدیریت کردن است. اگر بتوانیم این چرخه را به‌طور کامل پیاده‌سازی کنیم که البته کار دشواری است، باید گام‌به‌گام در یک برنامه بلندمدت پیش برویم. فرآیند مدیریت نگهداشت عناصر این چرخه را طوری در هم می‌آمیزد که افراد درست، کار درست را با استفاده از مواد و قطعات درست و در زمان درست انجام می‌دهند.

شناسایی:

در این مرحله روش هایی که به واسطه آن خرابی ها شناسایی می شوند تعیین می شود. برنامه کارهای پیشگیرانه، پیش‌گویانه و جست‌وجوی خرابی معمولاً از زمان‌بندی‌های برنامه نگهداشت پیش‌کنشی نشاءت می‌گیرند و کار اصلاحی نیز نتیجه خرابی‌هایی است که معمولاً کارکنان بهره‌برداری با استفاده از CMMS و یا EAM آن را گزارش می‌کنند. مهمترین مسئله در این مرحله این است تا می توانیم شناسایی دقیق تری داشته باشیم و در درخواست کارهای تعمیراتی به تمامی شواهد و نشانه‌ها اشاره کنیم. این کار سبب می شود تا در مرحله برنامه ریزی، با استناد به این شواهد برنامه دقیق تری را بتوان تدوین نمود.

برنامه‌ریزی:

این مرحله تشریح می‌کند که چه‌کاری و چگونه قرار است انجام شود. در این مرحله برنامه‌ای ترتیبی و مستند همراه با شرح هر فعالیت موردنیاز تهیه می‌شود. تمام مواد و قطعات یدکی موردنیاز فراهم می‌شود، دفترچه راهنما تعمیر جهت دریافت اطلاعات مرتبط موردنیاز مرور می‌شود و تا زمانی که همه اجزا لازم (ابزار، مواد و قطعات یدکی، نیروی انسانی و … ) در محل فراهم نباشد، کار آغاز نمی‌شود.

زمان‌بندی:

هنگامی‌که دسترسی به مواد، قطعات یدکی و نیروی انسانی تائید شد، می‌توان کار را برای اجرا زمان‌بندی کرد. کار در بهترین بازه تولید که حداقل خسارت را به تولید می‌زند و کمترین اخلال را در ارائه خدمات به مشتریان ایجاد می‌کند، جهت اجرا زمان‌بندی می‌شوند. زمان‌بندی بایستی هرروز بازنگری شود تا رویدادهای اضطراری را شامل شود و بایست تلاش شود تا همه کارهای زمان‌بندی‌شده در همان هفته انجام شوند.

تخصیص:

سرپرستان واحدهای تعمیراتی در هر سازمان موظف هستند تا کارهای برنامه ریزی شده و زمان‌بندی‌شده هر هفته را به نیروهای ماهر تحت مدیریت خود واگذار ‌کنند و در طول فرایند انجام کار نگهداری و تعمیرات نظارت مناسب را داشته باشند تا اطمینان پیدا کنند که کار توسط بهترین نفرات و با بالاترین کیفیت انجام شده باشد.

اجرا:

در شرکت‌های موفق، کارکنان همان بار اول کار را به شیوه درست انجام می‌دهند و اینجاست که برنامه‌های مرتبط با ارتقای سطح مهارت‌ها، چند مهارتی بودن، آموزش و تمرین کارکنان نتایج نهایی و اثربخش خود را نشان می‌دهد. اگر کاری طبق برنامه پیش نرفت سعی نکنیم آن را سرهم‌بندی کنیم صرفاً برای اینکه زمان‌بندی را رعایت کرده باشیم.

خاتمه و بازخورد:

پس از اجرا درست کار نگهداری و تعمیرات، نفرات تیم اجرا بازخورد خودشان را از تطابق برنامه کار استاندارد با کار اجرا شده ارائه می دهند تا در دفعات بعدی برنامه کار به روز و کارآمدتر شده باشد. قطعات و مواد استفاده‌شده، مراحل انجام کار، نفرساعت صرف شده و … داده هایی هستند که در این مرحله بایست توسط تیم اجرا به واحد برنامه ریزی بازخورد داده شود. سپس برنامه کار بسته می‌شود و سوابق داده‌های کاربران برای تحلیل قابلیت اطمینان و بهبود برنامه کار استاندارد در دسترس قرار می‌گیرد.

سناریوهای متنوعی در زمینه مشارکت در حوزه تعمیر، نگهداری و پشتیبانی از سیستمهای مختلف موجود در پروژه های گوناگون را میتوان بسته به پتانسیلهای موجود در تیم فنی و پشتیبانی ما و شرایط کارفرمایان مختلف یا همکاران پیمانکار دیگر تعریف و در جهت توافقات در این زمینه قراردادهای همکاری امضا نمود. همچنین هرکدام از نمونه برنامه های تعمیر و نگهداری تعریف شده فوق را نیز می توان بسته به شرایط هر پروژه ارائه نمود.