Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

در صورتیکه به درخواست مشتری و یا بر اساس مدل های مالی و سرمایه گذاری پروژه، بهره برداری از پروژه ها نیز به عهده این شرکت قرار گیرد، پتانسیلها، توان برنامه ریزی و منابع لازم برای انجام درست و به موقع این مرحله را نیز در دوره های زمانی مورد نظر مشتری در اختیار داریم. مهمترین مساله در این فرآیند، تجربه کافی در مدیریت بهره وری و استفاده بهینه از سیستمهای اجرا شده می باشد. در این راه ارائه برنامه های کاربردی ، استفاده از منابع انسانی مناسب، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی به موقع و کارآمد و همچنین استفاده از تجربیات ارزنده حوزه بهره برداری سیستمهای ELV را می توان مهمترین مزیت ما در جهت ارائه خدماتی از این دست به کارفرمایان مختلف دانست.

از طرفی در زمان بهره برداری تعریف سماریوهای کاری مختلف که در کنار استفاده موثر از سیستم امکان عملیات انتقال و تحویل زیرسیستم ها و حتی پروژه های تکمیلی اتی را نیز تامین نماید، از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. همچنین زیرساختارهای نرم افزاری برای رهگیری و مدیریت خدمات رسانی تیز طراحی شده و در اختیار این بخش قرار میگیرد.

در فرآیندهای بهره برداری پارامترهای تاثیرگذار در طراحی، اجرا و تداوم مناسب کل عملیات را می توان به شکل خلاصه به شرح ذیل ارائه نمود :

 • مطالعات شرایط و مختصات سیستم
 • مطالعات و طراحی با هدف تجدید ساختار و بهینه سازی فرآیندهای داخلی بهره برداری
 • تعیین مشخصات دقیق سیستمها، مستندسازی، تعیین پارامترهای مالی و فنی و همچنین نیروی انسانی
 • تهیه روالهای بهینه سازی فرآیندهای قبلی، تشخیص مشکلات سیستم بهره برداری، تعیین نقاط بحرانی
 • سازماندهی منابع محیط کار، نیروی انسانی، منابع مالی
 • تعیین پارامترهای هزینه زا در بهره برداری سیستم ، ارائه راهکار جهت مدیریت مناسب فرآیند بهره برداری
 • تعیین ریسکهای تهدید کننده سیستم در زمان بهره برداری، مدیریت ریسک و بهینه سازی فرآیندهای مقابله با بروز ریسک
 • تهیه برنامه های خطی اجرایی در حوزه بهره برداری
 • تعیین برنامه های تعمیر و نگهداری و بازبینی دوره ای سیستم ها جهت کاهش میزان خرابی ها و بالابردن MTBF تجهیزات
 • اجرای برنامه های آموزش و تکمیل مهارت حین بهره برداری با هدف ارتقاء فنی مدیران و بهره برداران سیستم
 • ارائه برنامه های تکمیلی با هدف بهینه سازی سیستمهای موجود در حال بهره برداری
 • بازبینی فرآیندهای امنیتی فیزیکی و نرم افزاری در مدت بهره برداری و ارتقاء ایمنی کلی سیستم
 • اجرای برنامه های مانیتورینگ بهره برداری
 • بهینه سازی مدلهای مالی یا کسب درآمد از سیستمهای بیلینگ یا شارژی اجرا شده در زیرسیستمها

این خدمات به شکل حرفه ای در قالب پکیج های همکاری در فرآیند بهره برداری سیستمهای ELV , ICT توسط شرکت ما قابل ارائه می باشند.

همچنین تیم فنی و مدیریت مجموعه ما همواره در طول دوران بهره برداری امادگی لازم جهت مشاوره فنی و اجرایی به کارفرمایان محترم را دارا می باشد. در این راستا برگزاری جلسات مداوم فنی و مشاوره ای، برگزاری مانورهای اجرایی و عیب یابی، ارائه راهکارهای مختلف حفظ عملکرد بهیته سیستمها و تعامل سازنده با تیم فنی کارفرمایان از جمله موارد مورد تعهد تیم ما می باشند.

همکاری در قالب فرآیندهای بهره برداری سیستمهای ELV , ICT امکان ایجاد پتانسیلهای کاری آتی را نیز فراهم می نماید. از سوی دیگر منجر به آشنایی کارفرمایان با حتی شرکتهای همکار با امکانات مدیریتی و اجرایی و همچنین توانایی های بهره برداری تیم ما نیز خواهد شد.